Doorlatendheid van de bodem

Doorlatendheid van de bodem: methodes en voorschriften

Gepubliceerd op : 24 oktober 2017 Picto categorieStedenbouw Stedenbouw

Ontdek de praktische fiche van ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales, vereniging voor de operationele ontwikkeling en de promotie van alternatieve methoden voor regenwater) voor goede praktijken en voorschriften inzake tests voor de doorlatendheid van de bodem.

Deze studies zijn een vereiste voor elk project waarbij het regenwater wordt beheerd door natuurlijke infiltering. Verschillende tests werden goedgekeurd in functie van de aard van de bodem en de geplande werkzaamheden. Ze moeten de doorlatendheidscoëfficiënt (K) van de bodem bepalen.

 

 

De waterdoorlatendheid van de bodem : de notie doorlatendheidscoëfficiënt

Een referentieorgaan

De ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales : Vereniging voor de operationele ontwikkeling en de promotie van alternatieve methoden voor regenwater) wil verschillende alternatieve technieken promoten voor een duurzaam en geïntegreerd beheer van regenwater.

Bijna 20 jaar ervaring en het delen van kennis maakt ADOPTA tot een onmisbare partner voor het beheer van regenwater.

Via zijn toolbox met alternatieve technieken en zijn methodefiches (Franse versie), levert ADOPTA al wie een aanlegproject heeft een goed gevulde kennisbank.

Notie van de doorlatendheidscoëfficiënt van de bodem

De doorlatendheidscoëfficiënt van de bodem (K) is het basisgegeven van de bodemstudie en draagt bij tot het dimensioneren van de infilterende aanleg. Het is een element dat vooraf bekend moet zijn om de infilteringscapaciteit van de bodem te kennen. Deze is immers bepalend voor de keuze van de alternatieve techniek voor regenwaterbeheer. Er wordt nog een gegeven gebruikt: de afvloeiingscoëfficiënt, afhankelijk van de aard van het oppervlak.

Verschillende soorten bodems hebben niet dezelfde permeabiliteitskenmerken. De tabel hieronder, opgesteld door ADOPTA, geeft enkele gemiddelde waarden van het doorlatendheidscoëfficiënt K in functie van de aard van de bodem.

Methodologie en voorgeschreven doorlatendheidstesten voor de bodem

De methodefiche van ADOPTA bevat voorschriften voor de doorlatendheidsstudie van de bodem, naast de verschillende mogelijke metingen.

Het is immers noodzakelijk om de infilteringscapaciteit van de bodem te testen vóór de start van een nieuwe aanleg of een renovatieproject. Deze studies moeten vóór het project worden uitgevoerd om de infilteringscapaciteit te valideren en ook tijdens de uitvoering van het project, om de meest geschikte technieken en hun afmetingen te bepalen.

Er kunnen verschillende doorlatendheidstesten van de bodem worden uitgevoerd in functie van de bodem en de overwogen technieken:

  • De Matsuo-testen
  • De Porchet-testen
  • De Lefranc-testen

Deze verschillende permeabiliteitstesten en studiemethodologieën worden in detail weergegeven in de publicatie van ADOPTA.

Andere actualiteit bekijken

Gepubliceerd op : 2 november 2017
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
Natuurlijke infiltering staat ver van de traditionele constructies met afwatering naar de netwerken en is een alternatieve techniek voor het beheer van het regenwater. Het TTE-systeem beantwoordt aan de uitdagingen van het infilteren van regenwater met een zeer waterdoorlatende en stevige technische oplossing die in staat is om 100% van de neerslag op te vangen […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieStedenbouw Stedenbouw
Waterdoorlatende bodembedekkingen voor parkings uitgevoerd met roosters met gazon genieten soms een slechte reputatie. Een groene parking biedt echter heel wat voordelen. Hij laat niet enkel de natuurlijke infiltering van het regenwater toe, maar draagt ook bij tot meer groen in de stedelijke omgeving en biedt onbetwistbare voordelen voor het milieu. Hij vereist dan ook een correcte […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 29 oktober 2017
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
Stop met de vernietiging van onze bodem!   De stedenbouwkundige uitdaging vandaag is steden inrichten aan de hand van technieken die toelaten om de natuurlijke functies van de bodem te beschermen of te herstellen. Productie van voeding, filter voor lucht en water, bron van biodiversiteit, … deze functies zijn essentieel voor het welzijn van de mens. Het […]
Kom meer te weten
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.