Parking met bestrating

O2D Environnement stelt oplossingen voor parkeerplaatsen en parkings met waterdoorlatende klinkers voor. Ontdek het drainerende systeem voor parking met bestrating dat zorgt voor het infilteren van het regenwater.

Parking met bestrating: principes en voordelen

Wat is een parking met bestrating?

De aanleg van een parking met klinkers beantwoordt aan andere vereisten dan enkel de parkeerfunctie voor voertuigen. In tegenstelling tot een bekleding met asfalt, kan op een drainerende parking met klinkers het regenwater rechtstreeks infilteren. Dit soort bestrating laat de bodem dus ‘open’ zodat hij zijn rol kan spelen, met tal van milieuvoordelen als gevolg.

Voor de uitvoering van een waterdoorlatende parking met bestrating, is de keuze van de bestrating heel belangrijk. Er moet worden gekozen voor een stabiele en dragende structuur die de drainage verzekert zonder afdichting. De beklinkerde parking van het O2D KLINKERS-systeem biedt technische prestaties die geschikt zijn voor lichte voertuigen. Het is ook vlot te combineren met de andere O2D-systemen. De mogelijkheden op vlak van de invulling zorgen voor een ruime keuze wat de aanleg van uw landschapsparking betreft.

 

Waarom waterdoorlatende klinkers voor een parking met bestrating?

Een waterdoorlatende bestrating voor parking aanleggen met het O2D KLINKERS-systeem beantwoordt aan de uitdagingen van een slimme constructie wat regenwater betreft, omdat het:

 • zorgt voor een betere natuurlijke infiltering van het regenwater
 • afvloeiing aan de oppervlakte vermijdt
 • de verzadiging van de waternetwerken vermijdt (risico van overstroming en vervuiling)
 • de natuurlijke bodemfuncties herstelt (thermische en waterregulering)
 • de aanleg toelaat van een drainerende, stabiele bestrating, zonder spoorvorming

En een waterdoorlatende bodembedekking is, die wordt beschouwd als een bedekking met een positieve biodiversiteit (onrechtstreekse effecten door de infiltering). Deze oplossing voor waterdoorlatende bestrating en parkings met klinkers biedt een goed antwoord op de vereisten voor waterdoorlaatbaarheid van de bodem van de lokale stedenbouwkundige voorschriften.

O2D-oplossingen voor parkings met waterdoorlatende klinkers

Als ontwikkelaar van het TTE-concept stelt O2D Environnement oplossingen voor waterdoorlatende parkings en toegangswegen voor. Het O2D KLINKERS-systeem laat de aanleg toe van een drainerende, stabiele en moduleerbare oppervlakte met klinkers. Wij begeleiden u bij het ontwerpen van uw parking met bestrating, in functie van uw creativiteit en het gewenste gebruik.

Voordelen van de O2D-oplossingen voor parkings met bestrating

De kenmerken van het TTE-rooster gecombineerd met een vulling met betonnen TTE-klinkers biedt een bijzonder stabiel en stevig oppervlak. Dit maakt het tot een beklinkerde parking geschikt voor lichte voertuigen. Er zijn dus geen gebruiksbeperkingen en de parking vereist een minimum aan onderhoud (verwijderen van de dorre bladeren in de herfst).

 Het O2D KLINKERS-systeem voor drainerende parkings is moduleerbaar: de verschillende tinten van klinkers kunnen worden gecombineerd om markeringen en signalisatie aan te brengen. Het kan ook worden gecombineerd met de O2D-systemen met gras of grind.

 

Aangeraden gebruik en uitvoering voor een duurzame parking met waterdoorlatende klinkers

De waterdoorlatende bestrating voor parkings met klinkers van O2D wordt in het bijzonder aangeraden voor parkings die frequent worden gebruikt, met permanente bezetting, in droge zones of plaatsen waar geen onderhoud mogelijk is.

De klinkers van het O2D KLINKERS-systeem worden geplaatst op dragende en drainerende funderingen waarvan de dikte wordt aangepast in functie van het toekomstige gebruik en de draagkracht van de aanwezige bodem. Gebruik geen zand als stabiliseringslaag om een waterondoorlatende fundering te vermijden.

De aanlegmogelijkheden
voor parkings met bestrating

1
Afbakening met een gekleurde lijn

Calepinage stationnement pavé avec lignage

 

Duid de parkeerplaatsen aan met een lijn van twee klinkers breed in een andere kleur dan de parkeerplaatsen zelf (beschikbare kleuren: grijs, antraciet, rood, geel, bruin en wit).

2
Klinkers in afwisselende kleuren

Calepinage pavé alternance de couleurs

 

Baken de verschillende parkeerplaatsen af door klinkers in twee tinten af te wisselen. In functie van de gewenste integratie in het landschap, creëert u zo grijze, antracietgrijze, rode, gele, bruine of witte parkeerplaatsen.

3
Afwisselend, logo en signalisatie

Marquage sur parking pavés calepinage

 

Onze oplossing met waterdoorlatende klinkers voor drainerende parkings is moduleerbaar. Dankzij de verschillende tinten brengt u markeringen en logo’s aan voor de gebruikers: plaatsnummers, plaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, plaatsen voor mindervaliden, … Andere aanlegmogelijkheden voor zijdelings of schuin parkeren.

Interesseert deze toepassing u?
+32 (0)487 84 73 62
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.