Bodembescherming : we moeten onze gewoonten veranderen en duurzaam bouwen

Gepubliceerd op : 29 oktober 2017 Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit

Stop met de vernietiging van onze bodem!  

De stedenbouwkundige uitdaging vandaag is steden inrichten aan de hand van technieken die toelaten om de natuurlijke functies van de bodem te beschermen of te herstellen.

Productie van voeding, filter voor lucht en water, bron van biodiversiteit, … deze functies zijn essentieel voor het welzijn van de mens. Het is van het grootste belang dat we de bodem beschermen aan de hand van een aangepaste aanleg.

Bescherming van de bodem : een grote uitdaging voor duurzame stedenbouw

De bodem werd lang beschouwd als een onuitputtelijke bron.

De bodem, de centrale ‘interface’ voor de uitwisselingen tussen atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer, de opperhuid van de aarde, is echter een kostbare en kwetsbare bron. Op menselijke schaal is hij bijna niet hernieuwbaar, omdat de regeneratie ervan duizenden jaren in beslag kan nemen (1000 jaar voor één centimeter bodem).

Door de laatste decennia, die bijzonder vernietigend waren voor de bodem, worden we ons stilaan bewust van de noodzaak om dit BODEMkapitaal te beschermen. In tegenstelling tot het water en de lucht, ligt er op vlak van bodembescherming nog maar weinig vast op legislatief vlak, ook al duiken er initiatieven op ten gunste van een bodemvriendelijke stedenbouw en een verantwoorde landbouw.

De bodem speelt een centrale rol in onze ecosystemen. Zijn natuurlijke functies verzekeren de overleving van elk levend wezen en net daarom is het van primordiaal belang dat we de bodem beschermen.

Waarom de bodem beschermen?

De bodem neemt deel aan tal van ecosysteemfenomenen die van vitaal belang zijn voor de mens en voor elk levend wezen. De natuurlijke functies van de bodem zijn bepalend voor het welzijn van de populaties:

 • Plantaardige landbouwproductie
 • Productie van biomassa voor energie en materialen
 • Waterreservoir en regelt de stromingen
 • Filter voor de waterkwaliteit
 • Regelt de verwerking van broeikasgassen en het klimaat (opslag van koolstof)
 • Recyclen en transformeren van organische materialen
 • Biologische habitats, genenreserves en bron van biodiversiteit
 • Ondersteuning van de menselijke activiteiten (habitat, industrieën, infrastructuren)
 • Grondstoffen (grind, zand, steen, mineralen, kleurstoffen, …)
 • Geologisch, landschappelijk en archeologisch patrimonium

Hoe bodembescherming en stedenbouw verzoenen?

Het is onontkoombaar, de menselijke activiteit zorgt voor gevaren die de bodem bedreigen: erosie, vervuiling, verschraling van de bodem, het waterondoorlatend maken, verzuring, verzilting, … De FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) schat deze degradatie ten gevolge van de menselijke activiteiten op bijna de helft van de bodem wereldwijd. In Frankrijk is ongeveer 20% van het grondgebied getroffen door erosie die langzaam leidt tot een onomkeerbaar verlies van onze bodem. Twee belangrijke activiteiten liggen aan de basis: intensieve landbouw en de druk van stedenbouw.

Het duurzaam bodembeheer is gericht op het beschermen van zijn natuurlijke functies. De uitdaging voor stedenbouw is vandaag de stad leren heropbouwen op het bestaande door middel van technieken die toelaten de bodemfuncties te beschermen of te herstellen. Fytoremediatie, het niet waterondoorlatend maken van de bodem, de beperking van het bodembeslag, … De toepassing van deze praktijken vereist een reëel engagement op vlak van beleid (stedenbouwkundige planning, territoriale ontwikkeling), maar ook technische oplossingen.

Vandaag zijn duurzame aanlegoplossingen in staat om de behoeften van de menselijke activiteiten te verzoenen met de bescherming van de bodem.

Oplossingen die bouwen en bodembescherming verzoenen

Protection des sols biodiversité et infiltration

Stop het waterondoorlatend maken van de bodem! Het concept van het TTE®-rooster is de bodem ‘open’ laten. Een berijdbare weg aanleggen zonder hem waterondoorlatend te maken, in tegenstelling tot een bedekkende laag die de natuurlijke bodem verstikt.

Oppervlakken uitgevoerd met TTE®-roosters laten de uitwisseling toe tussen water, bodem en lucht, wat nodig is voor de goede werking en de bescherming van de bodem in zijn rol van ‘interface’ en filter (water, gas). Deze zogenaamde ‘open bodem’ is gunstig voor het herstel van de biodiversiteit en de ontwikkeling van de microfauna van de bodem, en draagt bij tot het behoud van de bodemkwaliteit. Dankzij de verticale infiltering van het regenwater, wordt de kwaliteit en herbevoorrading van de watermassa’s gegarandeerd.

Kies de systemen van O2D® Environnement
voor een bodem die ademt!

Andere actualiteit bekijken

Gepubliceerd op : 10 oktober 2017
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
  De biodiversiteit herstellen in een stedelijke omgeving blijkt een belangrijke uitdaging voor aanlegprojecten. Het gebouw met een positieve biodiversiteit is geen utopie meer, de technische oplossingen bestaan en blijken zeer doeltreffend. Hoe de biodiversiteit beschermen en welke oppervlakken komen in aanmerking? Hoe de oorspronkelijke bodemfuncties herstellen? De voordelen van de technieken voor waterdoorlatende bodembedekking zijn van […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieStedenbouw Stedenbouw
Stop al het beton en de buizen! Om het regenwater te beheren op een geïntegreerde manier, bestaan er andere manieren en gaan we de strijd aan tegen het waterondoorlatend maken van de bodem! De ecologische parking is een milieu- en landschapsvriendelijk antwoord op de uitdagingen van het regenwaterbeheer: het biedt een oplossing tegen overstromingen en is gunstig voor de […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieTechnische innovatie Technische innovatie
De aanleg van een landschapsparking vereist de juiste technische keuzes, afgestemd op het gebruik en de wensen op vlak van het landschapsontwerp. Het TTE®-rooster met honingraatstructuur biedt tal van creatieve mogelijkheden dankzij zijn modulariteit. Zijn unieke dragende sokkel kan worden gevuld met verschillende materialen: gazon, betonklinkers of grind. De aanleg van een landschapsparking heeft een […]
Kom meer te weten
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.