Zuiveren van Afvloeiend hemelwater

Het is belangrijk dat water infiltreert zonder kwaliteitsverlies. Het technisch geotextiel AMTER verzekert tijdens de infiltratie het zuiveren van afvloeiend hemelwater verontreinigd met koolwaterstoffen.

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de bodem en het grond- en oppervlaktewater te beschermen tegen vervuiling door menselijke activiteiten. Autoverkeer, transportinfrastructuur en industriële activiteiten kunnen olievlekken en afzettingen van koolwaterstoffen veroorzaken op waterdichte oppervlakken. Wanneer regenwater op vervuilde oppervlakken valt, neemt het deze schadelijke stoffen met zich mee door het uitspoeleffect van de afvloeiing. Hoe groter de afstand het afstromend regenwater aflegt, hoe groter het risico op vervuiling. Voor het wordt teruggevoerd naar de bodem, is het behandelen en zuiveren van afvloeiend hemelwater daarom van belang. Dit houdt het opvangen en afbreken van de koolwaterstoffen in. En dat is precies de functie van het filterende geotextiel AMTER: het vangt koolwaterstoffen op tijdens het infiltratieproces en activeert hun biologische afbraak op lange termijn. Bovendien vereist het geen onderhoud.

Een veilige, onderhoudsvrije oplossing voor het zuiveren van afvloeiend hemelwater

Sommige bekende systemen – zoals koolwaterstofafscheiders – worden gebruikt om afvloeiingswater te zuiveren, maar vereisen regelmatig onderhoud. Naar verluidt zijn beheerders van de locaties waar deze koolwaterstofafscheiders zijn geïnstalleerd zich soms zelfs niet bewust van hun aanwezigheid.  De ervaring leert dat dergelijke systemen moeilijk te controleren zijn, waardoor vervuilende stromen kunnen vrijkomen wanneer de systemen door een gebrek aan onderhoud verzadigd raken.

Technisch geotextiel AMTER filtert en zuivert afvloeiingswater voordat het wordt teruggevoerd naar de natuurlijke omgeving, de bodem en het water. Het is eenvoudig te installeren en vereist GEEN ONDERHOUD. Het wordt geïnstalleerd tijdens de aanleg van de infiltratiestructuren.

géotextile dépolluant hydrocarbures o2d amter

Filterend geotextiel AMTER:

 1. Laat de infiltratie van water toe
 2. Vangt koolwaterstoffen en houdt ze vast
 3. Activeert de ontwikkeling van micro-organismen en zorgt voor het afbreken van koolwaterstoffen
 4. Biedt de vereiste voorwaarden voor een duurzame zuivering

Zie technische informatie

Filtering van afvloeiingswater
in infiltratiestructuren

Onze aanbevelingen voor het plaatsen van het geotextiel AMTER zijn aangepast aan elk type structuur

Duurzaam regenwaterbeheer is erop gericht om de afstand die het water aflegt te verkleinen: water moet bij de bron kunnen infiltreren, liefst op de plaats waar het valt. Er zijn echter nog steeds veel, soms noodzakelijke, verharde oppervlakken in ons stedelijk landschap. Het behandelen en zuiveren van afvloeiend hemelwater is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het water schoon en vrij van koolwaterstoffen is, voor het weer de grond ingaat via structuren voor duurzaam regenwaterbeheer.

We maken een onderscheid tussen structuren voor diffuse infiltratie en structuren voor geconcentreerde infiltratie.

 • Diffuse infiltratie: infiltratie van regenwater op de plaats waar het valt, zonder afvloeiing. Soort structuren: systemen voor waterdoorlatende bodembedekking voor parkeerterreinen, toegangswegen of paden.
 • Geconcentreerde infiltratie: infiltratie van waterstromen die van min of meer waterdichte oppervlakken afvloeien en vóór infiltratie naar retentiestructuren worden geleid. Deze structuren kunnen bovengronds of ondergronds aangelegd zijn. Soorten structuren: infiltratieknopen, -greppels en -bekkens, ondergrondse reservoirs, infiltratieputten, …

 

Er moet echter worden opgemerkt dat sommige structuren diffuse en geconcentreerde infiltratie combineren. Dit is het geval bij waterdoorlatende bodemsystemen die ook afvloeiend regenwater kunnen opvangen. Op een parkeerterrein kan bijvoorbeeld het afvloeiend regenwater van ondoordringbare wegen worden geïnfiltreerd ter hoogte van de waterdoorlatende parkeerplaatsen.

Dankzij de hoge biologische afbreekbaarheid (> 100 g/m²/jaar of > 120 ml/m²/jaar) kan het geotextiel AMTER zorgen voor de filtering en het afbreken van koolwaterstoffen uit het afvloeiingswater van de wegen ter hoogte van de waterdoorlatende parkeerplaatsen.

Om u te helpen bij het ontwerpen van uw systemen voor de infiltratie en het zuiveren van afvloeiingswater in structuren voor duurzaam regenwaterbeheer, hebben we een reeks documenten samengesteld voor het opstellen van het BLT.

Hier vindt u dimensioneringsregels, doorsneden en installatieadvies.

Onze aanbevelingen voor installatie
in infiltratiestructuren

Waterdoorlatende parkeerplaatsen met klinkers  Waterdoorlatende parkeerplaatsen met grind  Groene waterdoorlatende parkeerplaatsen 
Wadi’s en infiltratiegrachten  Infiltratiestroken  Infiltratiebekkens 
Wegbedekkings met reservoirstructuren  Ondergrondse Bekkens  Infiltratieputten 
INTERESSEERT DEZE
TOEPASSING U?
+32 (0)487 84 73 62
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.