Coefficient de biotope par surface et parking gazon perméable

Biotoop-oppervlaktefactor: waarvoor staat deze steeds vaker gebruikte waarde-indicator in de stadontwikkeling?

Gepubliceerd op : 7 oktober 2018 Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit

De stad Berlijn, een pionier op dit vlak, gebruikt de biotoop-oppervlaktefactor (Biotope Area Factor = BAF) al sinds 1998 voor zijn bouwprojecten. Een enquête uitgevoerd in 2015 door het Observatoire de la biodiversité végétale (het Franse observatorium voor biodiversiteit) toont bovendien aan dat ook in Frankrijk de biotoop-oppervlaktefactor of biotoopcoëfficiënt (BAF) steeds meer wordt opgenomen in de verplichtingen voor lokale stedenbouwkundige documenten.

Wat zijn de doelstellingen en inzet van deze indicator? Hoe wordt hij berekend en hoe kan worden voldaan aan de milieuvereisten van bouwheren?

Wat is de biotoop-oppervlaktefactor of BAF?

Definitie van de biotoop-oppervlaktefactor

De biotoopcoëfficiënt bepaalt het deel van de oppervlakte dat ecologisch nuttig is (aangelegd met vegetatie of gunstig voor het ecosysteem) op de totale oppervlakte van een bepaald perceel bij een bouwproject (nieuw of renovatie). Philippe Bies, afgevaardigde van het Franse departement Bas-Rhin in 2013, zorgt hij voor “de bescherming van de natuurlijke ruimte in de stad, door de middelen die kunnen worden ingezet te combineren: bodems met vegetatie, groendaken, met vegetatie aangelegde terrassen, groene muren en gevels, waterdoorlatende bodembedekking met honingraatstructuur enzovoort.” (bron: environnement-magazine.fr).

 

Doelstellingen van de BAF

De biotoop-oppervlaktefactor of biotoopcoëfficiënt vastgelegd in het lokaal stedenbouwkundig plan van een gemeente laat toe om de milieukwaliteit van een project te verzekeren, door te beantwoorden aan verschillende doelstellingen:

 • het microklimaat en de atmosferische hygiëne verbeteren
 • de natuurlijke bodemfuncties ontwikkelen
 • het regenwater laten infilteren en de grondwaterspiegel aanvullen
 • een leefbare ruime voor fauna en flora voorzien en opwaarderen

 

 

biotoop-oppervlakte-ecologische-bouwen

Hoe wordt de biotoop-oppervlaktefactor van een project berekend?

Over het algemeen is de BAF (Biotope Area Factor) gericht op de berekening van de verhouding tussen de oppervlakte van het perceel dat nuttig is voor de natuur en de totale oppervlakte van het perceel en wordt het op de volgende manier berekend:

Biotope Area Factor (BAF) = ecologisch nuttige oppervlakte / oppervlakte van het perceel

Volgens de definitie van de stad Berlijn wordt de ecologisch nuttige oppervlakte berekend in functie van het type oppervlakte, waarbij elk type wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt tussen 0 en 1:

Ecologisch nuttige oppervlakte = (oppervlakte type A x coëff. A) + (oppervlakte type B x coëff. B) + … + (oppervlakte type N x coëff. N)

De berekeningsmethode voor de BAF kan variëren naargelang het bestuur. We onderscheiden bijvoorbeeld verschillende wegingen naargelang:

 • het type gebouw: woonfunctie, tertiaire sector, industrie
 • de aard van de constructie: renovatie of nieuwbouw
 • de gebruikte technieken: halfdoorlaatbare oppervlakte, vegetatie op roosters, vegetatie in volle grond, …

De toegepaste berekeningscoëfficiënten variëren naargelang de doelstelling van de stad, of het arrondissement voor grootsteden. In elk geval is het belangrijk om de stedenbouwkundige vereisten van de gemeente na te gaan om de berekeningsmethode voor de biotoopcoëfficiënt te kunnen bepalen.

Andere actualiteit bekijken

Gepubliceerd op : 29 oktober 2017
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
Stop met de vernietiging van onze bodem!   De stedenbouwkundige uitdaging vandaag is steden inrichten aan de hand van technieken die toelaten om de natuurlijke functies van de bodem te beschermen of te herstellen. Productie van voeding, filter voor lucht en water, bron van biodiversiteit, … deze functies zijn essentieel voor het welzijn van de mens. Het […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieStedenbouw Stedenbouw
Stop al het beton en de buizen! Om het regenwater te beheren op een geïntegreerde manier, bestaan er andere manieren en gaan we de strijd aan tegen het waterondoorlatend maken van de bodem! De ecologische parking is een milieu- en landschapsvriendelijk antwoord op de uitdagingen van het regenwaterbeheer: het biedt een oplossing tegen overstromingen en is gunstig voor de […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 10 oktober 2017
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
  De biodiversiteit herstellen in een stedelijke omgeving blijkt een belangrijke uitdaging voor aanlegprojecten. Het gebouw met een positieve biodiversiteit is geen utopie meer, de technische oplossingen bestaan en blijken zeer doeltreffend. Hoe de biodiversiteit beschermen en welke oppervlakken komen in aanmerking? Hoe de oorspronkelijke bodemfuncties herstellen? De voordelen van de technieken voor waterdoorlatende bodembedekking zijn van […]
Kom meer te weten
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.