Filterende geotextiel AMTER

Bescherm het milieu met AMTER: het vervuilende geotextiel dat koolwaterstoffen in afstromend water opvangt en biologisch afbreekt, duurzaam en onderhoudsvrij.

Het filterend geotextiel AMTER werkt als een actieve beschermlaag die afvloeiend hemelwater behandelt tijdens infiltratie. Door het uitspoelen van waterbestendige minerale oppervlakken komen vervuilende stoffen in dit afvloeiingswater terecht, vooral koolwaterstoffen afgezet door rijdende voertuigen. We hebben het over diffuse vervuiling (ongeveer 10 g/m²/jaar op een parkeerterrein) of plaatselijke, accidentele vervuiling (door bijvoorbeeld een motorolielek). Om het milieu te beschermen en de infiltratie van koolwaterstofvrij water te garanderen, is het filterend geotextiel AMTER een eenvoudig toe te passen oplossing die geen verder onderhoud vereist.

Meerlagig filterend geotextiel
om koolwaterstoffen op te vangen en biologisch af te breken

Het technisch geotextiel AMTER is samengesteld uit verschillende lagen die op natuurlijke wijze koolwaterstoffen vasthouden en afbreken:

  • De groene laag vangt koolwaterstoffen op en houdt ze vast. Ze ondersteunt de activering en natuurlijke ontwikkeling van een microbiële biofilm die vervuilende stoffen na verloop van tijd biologisch afbreekt, gedurende de volledige levensduur van de structuur.
  • De onderste witte laag maakt het systeem veilig bij accidentele vervuiling en biedt een extra opvangoppervlak, gevolgd door een geleidelijke biologische afbraak.
  • De beige toplaag (enkel voor AMTER+) verbetert de doeltreffendheid van de structuur door de toevoeging van natuurlijke elementen die de ontwikkeling van een microbiële biofilm bevorderen.

Een actief geotextiel voor het opvangen en afbreken van koolwaterstoffen

1
VANGT EN HOUDT KOOLWATERSTOFFEN VAST TIJDENS INFILTRATIE

De doorlaatbaarheid van het technisch geotextiel AMTER (> 10 mm/s) en zijn vezelstructuur zorgen ervoor dat koolwaterstoffen worden opgevangen in de vezels wanneer ze door de infiltratiestructuur gaan (koolwaterstofresten in water na AMTER < 1 mg/l).

2
ACTIVEERT DE ONTWIKKELING VAN BODEMMICRO-ORGANISMEN

Het filterende geotextiel ondersteunt leven. Door de micro-organismen te voorzien van de elementen die ze nodig hebben om te groeien, wordt de microbiële biofilm ontwikkeld. Zo wordt de natuurlijke biologische afbraak van koolwaterstoffen gestimuleerd (> 100 g/m²/jaar, d.w.z. > 120 ml/m²/jaar).

3
BIEDT DE VEREISTE VOORWAARDEN VOOR EEN DUURZAME ZUIVERING

De elementen die nodig zijn voor het filteren zijn duurzame actieve stoffen en het systeem vereist geen onderhoud, in tegenstelling tot andere zuiveringsoplossingen, zoals koolwaterstofafscheiders.  De duurzaamheid van het geotextiel is meer dan 100 jaar in natuurlijke bodems van 4 ≤ pH ≤ 9 en T ≤ 25°C.

Filterend geotextiel dat het milieu, de bodem en het grondwater beschermt

Duurzaam regenwaterbeheer geeft infiltratie opnieuw zijn rechtmatige plaats in de watercyclus. Naast het beheer van het watervolume is de kwaliteit van het geïnfiltreerde water essentieel om het milieu, de bodem en het grondwater te beschermen.

Zuiver water laten infiltreren, betekent in de eerste plaats het laten infiltreren daar waar de regendruppel valt. Hoewel diffuse infiltratie weinig risico op vervuiling met zich meebrengt, vangen sommige retentie- en infiltratiestructuren stromen afvloeiingswater op die mogelijk vervuild zijn.

Dat is het grote verschil tussen HEMELWATER (dat schoon is zolang het niet vervuild is door kunstmatige oppervlakken) en AFVLOEIEND HEMELWATER (dat vervuild raakt als het over waterdichte oppervlakken stroomt).

Geotextiel AMTER is een ecologische, eenvoudig te plaatsen en onderhoudsvrije oplossing voor het filteren van afvloeiend hemelwater tijdens infiltratie.

Filterend geotextiel amter: voor welke toepassingen?

Structuren met diffuse
infiltratie

 

Het filterend geotextiel van AMTER vangt koolwaterstoffen afkomstig van voertuigverkeer in structuren met een diffuse infiltratie op en breekt ze biologisch af. Het wordt met name aanbevolen voor waterdoorlatende minerale bodembedekkingen en systemen die worden gebruikt op waterdoorlatende PARKINGS en WEGEN MET DAARONDER EEN WATERRESERVOIR.

Filter de VOLLEDIGE oppervlakte van de parking!

De opvang- en zuiveringsprestaties van het filterende geotextiel van AMTER maken het mogelijk om afvloeiend hemelwater van waterondoorlaatbare wegen te zuiveren via de infiltratiestructuur van de waterdoorlaatbare parkeerplaatsen. Hierdoor zijn er geen extra rioleringssystemen nodig. Het water van de wegen stroomt via afvloeiing naar de parkeerplaatsen.

Structuren met geconcentreerde infiltratie

 

Vooral voor infiltratiestructuren waar afvloeiingswater en dus de verontreinigende stromen worden geconcentreerd, is het zuiveren vóór infiltratie van belang. Deze structuren zorgen voor de tijdelijke opslag – infiltratieKNOPEN, -GREPPELS en -GEULEN, infiltratiePUTTEN, INFILTRATIEBEKKENS of ONDERGRONDSE RESERVOIRS – van het water en de afmetingen worden afgestemd op de betrokken oppervlakte.

AMTER of AMTER+?

Het dubbellagige geotextiel AMTER biedt hoge zuiveringsprestaties. Voor locaties met een hoger vervuilingsrisico (drukke wegen, industriesites, logistieke knooppunten, enz.) of in de buurt van kwetsbare omgevingen (drinkwaterwingebieden, beschermd natuurgebied, enz.) wordt het drielagige geotextiel AMTER+ aanbevolen (raadpleeg ons).

Om u te helpen bij het ontwerpen van uw projecten, heeft O2D ENVIRONNEMENT documentatie opgesteld die u helpt bij het toepassen van het filterende geotextiel AMTER in verschillende soorten infiltratiestructuren.

Bekijk onze toepassingsaanbevelingen

Technische informatie* bij het filterende geotextiel AMTER
Benaming
Filterend geotextiel AMTER
Product
Tweelagig (AMTER) of drielagig (AMTER+) non-woven technisch geotextiel
Vermogen om olie vast te houden
(op een 15 cm dikke infiltratiestructuur)
> 0,3 l/m² voor AMTER | > 0,45 l/m² voor AMTER+
Restwaarde van koolwaterstoffen in water nadat het gefilterd werd door het geotextiel
< 1 mg/l
Koolwaterstofretentie
Diffuse vervuiling: > 99,5%
Lokale accidentele vervuiling: > 99,3%
Biologische afbraak van koolwaterstoffen
> 100 g/m²/jaar (d.w.z. > 120 ml/m²/jaar)
Waterdoorlaatbaarheid
> 10 mm/s
Duurzaamheid van het geotextiel
≥ 100 jaar in een natuurlijke bodem van 4 ≤ pH ≤ 9 en T ≤ 25°C
Afmetingen
rol van 2,25 m X 50 m (112,5 m²/rol)
rol van 1,125 m X 50 m (56,25 m²/rol)
Andere mogelijke afmetingen: neem contact met ons op
*De hierboven vermelde waarden zijn indicatief en komen overeen met gemiddelde resultaten verkregen in een erkend laboratorium en door externe testinstanties. De waarden zijn de waarden die gelden op de datum van publicatie van deze productfiche (20/05/2023) en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Controleer of u over de nieuwste editie beschikt. De testprocedures zijn beschikbaar op aanvraag..
INTERESSEER
DEZE OPLOSSING U?
+32 (0)487 84 73 62
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.