stedelijke hitte eilanden oplossing

De duurzame stad vandaag: oplossingen in de strijd tegen stedelijke hitte-eilanden

Gepubliceerd op : 21 oktober 2018 Picto categorieStedenbouw Stedenbouw

Het fenomeen stedelijk hitte-eiland (“SHE” of “UHI” voor Urban Heat Island ) wordt veroorzaakt door verschillende factoren die samenhangen met de populatiedichtheid, de stedelijke structuur en de menselijke activiteiten. Om de stadsaanleg te revolutioneren ten gunste van het welzijn in de stad, zijn twee elementen bepalend: de keuze van duurzame aanlegstrategieën en performante technische oplossingen met verschillende voordelen (milieu, openbare gezondheid, landschapsintegratie en levenskwaliteit).

Oplossingen in de strijd tegen stedelijke hitte-eilanden
met transversale voordelen

Een hitte-eiland wordt gekenmerkt door een oppervlakte- of luchttemperatuur die hoger ligt in het stedelijk gebied dan in de stadsrand. Dit temperatuurverschil kan meer dan 12° bedragen. Deze hitte-eilanden kunnen ook voorkomen op schaal van een wijk.

Maar stedelijke hitte-eilanden zijn niet onvermijdelijk. Er bestaan oplossingen om te strijden tegen hun vorming en om te werken aan de levenskwaliteit in de stad.

De voordelen van deze strategieën voor duurzame aanleg hebben een invloed op verschillende vlakken: milieu, gezondheid, esthetiek en levenskwaliteit.

Onze oplossingen voor groene en waterdoorlantende parkeerplaatsen

VIDEO : Klimaatverandering, Gent past zich aan
(bron: https://stad.gent/)

3 principes van duurzame stedenbouw in de strijd tegen stedelijke hitte-eilanden

1
Vermindering van verharde oppervlakken en terug naar meer groen

Minder gebruik van asfalt en beton is een bepalend element in de strijd tegen stedelijke hitte-eilanden. De technische oplossingen zijn voorhanden:

 • Groene parkings (zie bestaande oplossingen)
 • Groene daken en muren
 • Vergroening van de onmiddellijke omgeving van gebouwen en bermen
 • Integratie van groene ruimtes in aanlegprojecten
2
Het waterdoorlatend maken van de stad en opvangen van het water

Het opvangen van het water in de bodem en andere oppervlakken zorgt voor het afkoelen van de lucht. Het is ook een kans om de biodiversiteit te herstellen en een creatieve opportuniteit voor landschapsontwerp.

Vandaag is het mogelijk om waterdoorlaatbare berijdbare zones te maken, die gebruik en omgeving verzoenen (bv.: waterdoorlatende parkings). Er kunnen ook waterpartijen en fonteinen worden aangelegd.

3
De uitstoot van antropogene warmte verminderen

De warmte die wordt geproduceerd door de menselijke activiteiten kan worden verminderd. We kunnen bijvoorbeeld ingrijpen op de mobiliteit door de voorkeur te geven aan milieuvriendelijk openbaar vervoer, het verkeer van personenwagens te beperken in de binnenstad, …

Ook de architectuur van de gebouwen kan een rol spelen: de materiaalkeuze, de kleuren, de energie-efficiëntie, de vergroening, … Het zijn stuk voor stuk middelen om de klimatiseringsbehoeften te drukken.

Het stedelijk hitte-eiland: oorzaken en gevolgen

Oorzaken van het stedelijk hitte-eiland

Materialen en oppervlakken

Hoe meer een materiaal de warmte van de zon absorbeert, hoe meer het warmte opneemt en afgeeft (zwakke albedo1). Dat is het geval bij oppervlakken samengesteld uit minerale materialen. Hierdoor dragen wegen en parkings in asfalt, daken met roofing, bakstenen muren, … veel bij aan de vorming van stedelijke hitte-eilanden.

Verdichting en minder groen

Het verdichten of waterdicht maken van de bodem en steeds minder groene ruimte zorgen ervoor dat het oppervlaktewater in de stad verdwijnt. Zo kan het de lucht niet meer afkoelen door verdamping of evapotranspiratie.

Antropogene warmte

Ook de menselijke activiteiten spelen een rol. Industrie, transport en klimatisering zorgen voor enorm veel hitte bovenop de omgevingstemperatuur.

Morfologie van de aanleg

De afmetingen van gebouwen en de afstand tot elkaar (‘urban canyons’) hebben een impact op de vorming van schaduw, het vasthouden van de warmte ‘s nachts en de capaciteit om voor verfrissing te zorgen in de stedelijke omgeving.

Stadsventilatie

De aanwezigheid van tocht zorgt voor luchtcirculatie en dus minder opwarming van de stad. Als er weinig of geen tocht is, staat de lucht stil en stapelt de warmte zich op.

Opmerkingen

1 : Albedo verwijst naar de reflectie-index van een oppervlak in functie van zijn kleur, maar ook zijn textuur en poreusheid. Waarde tussen 0 en 1: een zwart lichaam heeft een albedo 0 omdat het al het invalslicht absorbeert en een spiegel een albedo 1 omdat hij al het invalslicht weerkaatst.

Courbe de température entre rural et urbain pour illustrer l'îlot de chaleur

Illustratie van het stedelijk hitte eiland (bron : UHI)

oorzaken van het stedelijk hitte eiland

Oorzaken van het stedelijk hitte eiland (bron: Nature Québec)

Hitte-eilanden: wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van stedelijke hitte-eilanden zijn nefast voor de openbare gezondheid en het milieu.

 • Thermische stress, een gevoel van onbehagen, flauwtes, hitteslagen, … vooral bij kwetsbare personen
 • Verergering van reeds bestaande chronische aandoeningen zoals diabetes, ademhalingsmoeilijkheden, cardiovasculaire, cerebrovasculaire, neurologische of nierziektes
 • Toename van het sterftecijfer tijdens hittegolven
 • Kwaliteitsafname van de buitenlucht en vorming van smog
 • Kwaliteitsafname van de binnenlucht (meer mijtachtigen, vocht en bacteriën, en het vrijkomen van giftige stoffen)
 • Toename van de energievraag verbonden aan klimatisering en dus uitstoot van broeikasgassen

Îlot de chaleur urbain à l'échelle du quartier

Warmte-eilanden op wijkniveau (bron: Nature Québec)

Andere video's over het hitte-eilandeffect

Andere actualiteit bekijken

Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieTechnische innovatie Technische innovatie
De aanleg van een landschapsparking vereist de juiste technische keuzes, afgestemd op het gebruik en de wensen op vlak van het landschapsontwerp. Het TTE®-rooster met honingraatstructuur biedt tal van creatieve mogelijkheden dankzij zijn modulariteit. Zijn unieke dragende sokkel kan worden gevuld met verschillende materialen: gazon, betonklinkers of grind. De aanleg van een landschapsparking heeft een […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 7 oktober 2018
Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit
De stad Berlijn, een pionier op dit vlak, gebruikt de biotoop-oppervlaktefactor (Biotope Area Factor = BAF) al sinds 1998 voor zijn bouwprojecten. Een enquête uitgevoerd in 2015 door het Observatoire de la biodiversité végétale (het Franse observatorium voor biodiversiteit) toont bovendien aan dat ook in Frankrijk de biotoop-oppervlaktefactor of biotoopcoëfficiënt (BAF) steeds meer wordt opgenomen in […]
Kom meer te weten
Gepubliceerd op : 25 oktober 2017
Picto categorieStedenbouw Stedenbouw
Stop al het beton en de buizen! Om het regenwater te beheren op een geïntegreerde manier, bestaan er andere manieren en gaan we de strijd aan tegen het waterondoorlatend maken van de bodem! De ecologische parking is een milieu- en landschapsvriendelijk antwoord op de uitdagingen van het regenwaterbeheer: het biedt een oplossing tegen overstromingen en is gunstig voor de […]
Kom meer te weten
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.