Stationnements perméables pour surface commerciale o2d

Waterdoorlatende parkings voor winkels die beantwoorden aan de reglementering

Uitvoeringsjaar : 2017
Plaats : Saint-Egrève (Zuidoost-Frankrijk)
Oppervlakte : 1400 m²
Toepassingen : Parkeerplaatsen met gemengde vulling gazon en klinkers
Gebruik : Commercieel

Waterdoorlatende parkings conform het lokaal stedenbouwkundig plan

 

De winkelzone van Saint-Egrève (FR) heeft bij zijn uitbreiding gekozen voor waterdoorlatende, groene parkings. Een ecologische aanleg die de infiltering van het hemelwater op het perceel en de biodiversiteit bevordert, met respect voor de milieu-engagementen van de gemeente en de eis dat er geen hemelwater mag worden afgevoerd naar het rioolnetwerk.

Een gemeente die zich engageert voor duurzame ontwikkeling

Deze agglomeratie in Grenoble wordt geconfronteerd met milieuproblemen veroorzaakt door de menselijke activiteiten en haar ligging (vervuiling te wijten aan het wegverkeer, luchtkwaliteit). Sinds de jaren 2000 zet Saint-Egrève zich volop in voor duurzame ontwikkeling. In 2007 werd een Agenda 21 goedgekeurd. Dit engagement voor het milieu vertaalt zich in concrete maatregelen aan de hand van het lokaal stedenbouwkundig plan.

Nieuwe nationale reglementering: waterdoorlatende parkings voor winkels

De laatste jaren hebben de Franse wetten ‘ALUR’ en ‘Biodiversité’ bijzondere stedenbouwkundige reglementeringen opgelegd voor commerciële zones. Groene, waterdoorlatende parkings, parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen… Deze verschillende soorten inrichtingen worden aangemoedigd door de reglementering.

Waterdoorlatende parkings voor winkels: de voordelen

De parking van deze commerciële zone wordt gebruikt door de klanten van een supermarkt en de restaurants in de buurt. Hij werd ontworpen conform de reglementering van de ALUR-wet: waterdoorlatende parkings voor winkels. De parkeerplaatsen zijn niet enkel waterdoorlatend maar ook groen, dankzij een aanleg met gazon en klinkers.

De voordelen van waterdoorlatende parkings voor winkels:

  • Milieuvoordelen: de infiltering van het hemelwater, de biodiversiteit, het opvangen van stof en vervuilende stoffen uit de lucht
  • Voordelen voor de leefomgeving: minder overstromingsrisico, vergroening van de stedelijke omgeving, minder hitte-eilanden

Kom meer te weten over waterdoorlatende parkeerplaats

Vrijheid in ontwerp en eenvoud in uitvoering, dankzij de afwisseling van klinkers en gazon van het TTE-systeem: stevige waterdoorlatende parkings voor winkels, mooi geïntegreerd in het landschap.

O2D-oplossingen voor waterdoorlatende parkings voor winkels

De afwisseling van klinkers en gazon van het TTE®-systeem met roosters is ideaal voor de aanleg van waterdoorlatende parkings voor winkels. De keuze voor deze aanleg combineert loopcomfort en vergroening voor een frequent gebruikte parking. Het aanlegconcept blijft eenvoudig: hetzelfde rooster kan worden gevuld met betonklinkers (O2D-KLINKERS) of met gazon (met gras te bezaaien TTE®-rooster).

Voor dit project werd de bezaaiing ter plaatse uitgevoerd in oktober 2017. Rekening houdend met de weersomstandigheden van het gebied werd er een besproeiingssysteem voorzien. Er werd gewerkt met een mengsel van aarde en steen om een drainerende, dragende en vruchtbare fundering te verzekeren.

Loi ALUR solutions pour parking commercial perméable

Het TTE®-systeem:
eenzelfde dragende sokkel voor verschillende vullingen
(gazon, klinkers en grind)

 

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.