Parking de bâtiment à Haute qualité environnementale pour lycée écologique

Parking met een hoge milieukwaliteit: het “lycée vaclav havel” in Bègles

Uitvoeringsjaar : 2013
Plaats : Bègles (Zuidwest-Frankrijk)
Oppervlakte : 2 500 m²
Toepassingen : Parkeerplaatsen met grind en gazon, brandwegen met gazon
Gebruik : Tertiair

Een HQE®-constructie voor een tertiair, energiepositief gebouw

 

In het zuiden van Bordeaux heeft de economische activiteit van de stad zich enorm ontwikkeld de laatste jaren, dankzij opmerkelijke projecten binnen het ecologisch domein. Dat is ook het geval voor het “Lycée Vaclav Havel” van Bègles, waarvoor O2D Environnement de oplossingen aanreikte voor een waterdoorlatende parking met een hoge milieukwaliteit.

Het uitgangspunt voor de bouw
van het ‘lycée de vaclav havel’: de hqe®-doelstellingen

Bègles is een gemeente van Bordeaux Métropole en telt 25.000 inwoners. De streek geniet van een zacht zeeklimaat maar kent ook veel neerslag, wat de weelderige begroeiing ten goede komt. Het bouwproject integreerde vanaf de start de aanpak voor een hoge milieukwaliteit (HQE®).

De Conseil Régional d’Aquitaine en Bordeaux Métropole Aménagement deden een beroep op ADDENDA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage HQE®) en studiebureau TRIBU voor het nodige advies voor de energie- en milieu-optimalisering, met het oog op het HQE-certificaat voor een tertiair onderwijsgebouw.

Naast de pedagogische behoeften en de architecturale vereisten, omvat het project dan ook een belangrijk milieuluik: energiebeheer en laag energieverbruik, toegankelijkheid voor iedereen, gebruik van lokale materialen, onderhoud met een strikt kostenbeheer, beheer van de stromen, zacht transport en regenwaterbeheer.

KOM MEER TE WETEN OVER DIT HQE®-GEBOUW:

> Lycée Vaclav Havel: het project
> Lycée Vaclav Havel: de werf in beelden
> Het gerealiseerde project: verschillende beelden

Uittreksel uit de stagescriptie van Margot CHAUDAT bij Trouillot Hermel Paysagistes (Licence Professionnelle Infographie Paysagère 2012-2013)

Waterdoorlatende parking met hoge milieukwaliteit:
een landschapsaanleg met respect voor de natuurlijke omgeving

Het schoolgebouw is gelegen in de nieuwe wijk “Terre Sud” op een oppervlakte van 43.000 m2. Gezien de nabijheid van de waterloop Estey de Franck, ligt meer dan de helft van de site in overstromingsgebied. Het project moet dus voldoen aan het PPRI (plan voor de preventie van overstromingsgevaar) en de Franse waterwetgeving. Het moet ook rekening houden met beschutting tegen de wind en het benutten van zonne-energie, om een biologisch geklimatiseerde ruimte te creëren.

Het agentschap Trouillot Hermel Paysagistes ontwierp het landschap van de site volgens drie principes:

 • het behoud van de bestaande begroeiing
 • het beheer van de hydraulische stromen aan de hand van alternatieve technieken
 • de integratie van het gebouw in zijn natuurlijke omgeving, dankzij de aanleg van een leefruimte en circulatiepaden voor voetgangers

Luchtzicht op het project

Een bouwproject met sterke milieu-engagementen
dat een integratie in het landschap combineert met een duurzaam regenwaterbeheer

Het regenwaterbeheer als kern van dit tertiaire gebouw met parking met hoge milieukwaliteit

Het alternatieve beheer gedefinieerd in het project beperkt de afvoer naar de openbare rioleringen en de daarop volgende waterzuiveringsinstallaties. De waterstromen worden beheerd op het perceel zelf door natuurlijke infiltering.

 • De circulatiepaden en de parkings worden ontworpen met waterdoorlatende of semi-waterdoorlatende bodembedekkingen.
 • De daken zonder zonnepanelen hebben een groendak.
 • Het water circuleert van knoop tot knoop, volgens een stroomschema dat opslag en zuivering toelaat, voor het in de bodem infiltert.

Dalle TTE un éco-matériau pour l'infiltration des eaux pluviales

Ecologische parking : een ecologisch ontworpen, waterdoorlatende parking

De twee parkeerzones van de site werden uitgevoerd met het TTE®-systeem voor een parking met een hoge milieukwaliteit.
De begroeiing aan de achterkant van het gebouw moest absoluut worden bewaard. Daarom viel de keuze op parkeerplaatsen met gazon met het met gras te bezaaien TTE® Multidrain-systeem voor de bezoekersparking, om de continuïteit van deze mooie groenzone te verzekeren.
Ten westen van en achter het schoolgebouw werd de personeelsparking van 160 plaatsen uitgevoerd met het TTE®-systeem in het O2D MINERALEN-systeem met klinkers en grind en met gazon te bezaaien TTE Multidrain-roosters. Deze waterdoorlatende parkeerplaatsen laten de natuurlijke infiltering toe van het regenwater dat vervolgens wordt afgevoerd naar een knoop voor zuivering en infiltering.
Naast de parking met een hoge milieukwaliteit, werd er ook een groene brandweerweg aangelegd met het TTE®-systeem.

Een beloond voorbeeldproject

In december 2014 ontving dit project zilver op de vierde editie van de wedstrijd ‘Victoires du Paysages’ in de categorie ‘Espace à dominante naturelle’. De juryleden waren vol lof over “een school die een opmerkelijk voorbeeld stelt op vlak van milieuzorg”.

Een mooi voorbeeld van een geslaagd ecologisch bouwproject, zowel op vlak van hoogkwalitatieve milieuprestaties als op vlak van een kwalitatieve leefomgeving.

 

 Tussenpersonen van het project:

 • Bouwheren: Conseil Régional d’Aquitaine, Bordeaux Métropole Aménagement
 • Mandataris: Philippe Veron, Ersol Architecture (33)
 • Landschapsontwerper: Trouillot Hermel Paysagistes (33)
 • Landschapsaannemer: Bernard Paysage & Environnement (33)
 • Boomkweker: Pépinières Bontemps (33)
X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.