Parking vert drive commercial neuville-saint-amand

Een winkelzone met een groene parking

Uitvoeringsjaar : 2018
Plaats : Neuville-Saint-Amand (Noord-Frankrijk)
Oppervlakte : 3400 m²
Toepassingen : Parkeerplaatsen met gemengde vulling gazon en klinkers, waterdoorlatend wegdek, waterdoorlatende parkeerplaats voor mindervaliden
Gebruik : Commercieel

De bodemverharding beperken bij de aanleg van een nieuwe stedenbouwkundige ontwikkeling, dankzij een groene en waterdoorlatende parking

 

Dit ontwikkelingsproject voor een nieuwe commerciële zone vlakbij Saint-Quentin wilde voldoen aan de stedenbouwkundige voorwaarden, maar ook aan de milieu-engagementen die werden vastgelegd in het PLUi (het lokaal programma voor intercommunale stedenbouw) van de agglomeratie. Deze groene parking, die toegang biedt tot heel wat nieuwe diensten, blijkt een succes voor de winkels en voor de gemeente Neuville-Saint-Amand.

 

Een nieuw stedelijk gebied midden in een stedenbouwkundig ontwikkelingsproject

De gemeente Neuville-Saint-Amand (880 inwoners) heeft twee kanten: de ene is meer landelijk, de andere, dichtbij Saint-Quentin gelegen, meer stedelijk. De gemeente maakt deel uit van de agglomeratie van Saint Quentinois en ondertekende in 2014 mee het lokaal plan voor intercommunale stedenbouw, net zoals de 38 andere gemeentes van het grondgebied.

De opstelling van het PLUi verliep via een milieubeoordeling, de opstelling van een plan voor aanleg voor duurzame ontwikkeling en een oriëntatie wat de aanleg en het programma betrof. De doelstelling van het plan is de economische en commerciële activiteiten, de aantrekkelijkheid van het woongebied en de mobiliteit in het gebied ontwikkelen, terwijl de landbouwactiviteit wordt verduurzaamd en het erfgoed en landschap worden opgewaardeerd. Dit ambitieuze project wil vooral anticiperen en negatieve milieueffecten vermijden.

Het is binnen deze context van stedenbouwkundige projecten, zoekend naar een evenwicht tussen de menselijke activiteiten en milieukwaliteit, dat het project ontstaat voor de aanleg van een nieuwe commerciële zone in de gemeente Neuville-Saint-Amand (zie plan: Zone 1AUec).

In de nieuwe commerciële zone, met een strategische ligging aan de rand van Saint-Quentin, opende een shoppingcenter en verschillende horecazaken en zullen binnenkort nog andere zaken hun deuren openen.

Een groene en waterdoorlatende parking ten gunste van de natuurlijke functies van de bodem

In het kader van de aanleg van een nieuwe stedenbouwkundige zone, schrijft het PLUi een regenwaterbeheer aan de bron voor. De bedoeling is de impact van de bodemverharding die samengaat met een nieuwe stedelijke ontwikkeling te beperken, zodat de werking van het hydrografisch netwerk van het grondgebied niet in het gedrang komt en het afvloeiingsrisico niet toeneemt (zie Milieubeoordeling, pagina 16).

Aangezien de bouwheren een duurzaam aangelegde parking wensten, viel de keuze op de aanleg van een groene en waterdoorlatende parking, waarbij het regenwater wordt opgevangen zodra het valt. De meerwaarde voor milieu en landschap van deze groene parking staat buiten kijf in vergelijking met een klassieke parking met asfaltering. De waterdoorlatende groene parkeerplaatsen werden aangelegd met behulp van het systeem met TTE-roosters, met een bezaaiing met gras ter plaatse en een aangepaste vruchtbare fundering. Een vulling met betonklinkers laat toe om de rijstroken aan te duiden en om de parkeerplaatsen af te bakenen. Ook de paden voor voetgangers zijn waterdoorlatend en werden aangelegd met het O2D-systeem met klinkers.

Accès piéton perméable en gazon et pavés

In het totaal betekent dit 3.400 m² niet verhard oppervlak ten gunste van de kwaliteit van milieu en landschap.

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.