coûts-de-gestion-intégrée-eaux-pluviales

De kosten van een duurzaam regenwaterbeheer: zuiniger dan de ‘klassieke’ technieken

Gepubliceerd op : 4 februari 2019 Picto categorieWaterbeheer Waterbeheer

Een rem op de uitvoering van technieken voor duurzaam regenwaterbeheer is de kost. Het gaat om een verandering van praktijk en aanlegstrategie en die moet worden begeleid. De notie van de globale kost werpt echter een ander licht op de zaak. Ze laat toe om de potentiële besparingen aan te tonen van een ontkoppeling van de netwerken…

 

Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve studies en ervaringsfeedback bewijzen het: duurzame stedenbouw is niet duurder, wel integendeel.

Minder investeringskosten, voordelen in verband met het ontkoppelen van de netwerken, besparingen voor behandeling en onderhoud, ecosysteemdiensten en diverse milieuvoordelen…

De technieken voor duurzaam regenwaterbeheer staan voor een bewuste stedenbouwkundige keuze en een rendabele investering op korte, middellange en lange termijn. Ontdek de cijfers van deze studies en de ervaringsfeedback van onze zuiderburen…

1. Vergelijking van de kosten van verschillende scenario’s voor regenwaterbeheer

WERKGROEP ‘REGENWATER EN AANLEG’ - GRAIE

Deze studie gepubliceerd door GRAIE (Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l’Eau) in 2018 gaat over de aanleg van een bedrijvenpark van 6,5 ha waarvoor de verschillende scenario’s voor regenwaterbeheer werden vergeleken. De efficiëntie van de werkzaamheden werd bestudeerd tijdens een eerste fase in 2015. Hier gaat het om de aanlegkosten die worden geanalyseerd aan de hand van drie scenario’s:

 • Scenario 1: gecentraliseerd beheer met een klassiek ondergronds regenwaternetwerk en een infiltratiebekken
 • Scenario 1 bis: scenario 1 moet toevoeging van landschapselementen die zorgen voor ecosysteemdiensten gelijkaardig aan scenario 2
 • Scenario 2: beheer aan de bron door infiltratiegeulen

RESULTATEN VAN DE STUDIE:

Kwantitatief aspect:

Het beheer aan de bron (S2) is voordeliger dan het traditionele beheer (S1) op vlak van:

 • investering: 3,5 keer minder hoog
 • de jaarlijkse globale kost (investering + onderhoud): 1,5 keer minder hoog

Kwalitatief aspect:

De studie maakt een vergelijkende tabel van de ecosysteemdiensten die de scenario’s inhouden. Het beheer van het regenwater aan de bron biedt zonder twijfel veel meer voordelen, met name op vlak van de volgende aspecten:

 • Bestrijding van het hitte-eilandeffect
 • Meerwaarde in verband met de aanwezigheid van groene ruimte
 • Potentiële ondersteuning van de biodiversiteit
 • Bescherming van de grondwaterspiegel tegen vervuiling
 • Aanpasbaarheid van de site aan de evolutie

Het studie downloaden (FR – ©GRAIE)

 

graie-ouvrages-gestion-durable-eaux-pluviales

 

graie-cout-global-eaux-pluviales

 

graie-services-ecosystemiques-eaux-pluviales

2. Evaluatie van de globale kosten voor het waterbeheer in de stad

STUDIE | SAFEGE - SUEZ CONSULTING

De notie van de globale kost omvat de INVESTERINGEN, het BEHEER en de VOORDELEN

De studie uitgevoerd door SAFEGE op vraag van GRAND LYON gaat over de vergelijking van 7 scenario’s voor regenwaterbeheer in het kader van een ontwerpproject voor een openbaar wegennet in een stadomgeving, rekening houdend met alle beroepen van het beheer van de openbare ruimte. Naast het kwantitatieve aspect werden de volgende voordelen geanalyseerd:

 • Beperking van het SHE-fenomeen, natuur in de stad
 • Aanpasbaarheid van de systemen aan klimaatverandering
 • Prestaties van de zuiveringssystemen, bescherming van het watermilieu
 • Beperking van de productie van niet-recyclebaar afval

De studie toont duidelijk aan dat de zogenaamd klassieke technieken (algemeen of gescheiden rioleringsnetwerk + bekken) veel duurder zijn bij de investering dan de technieken voor een geïntegreerd beheer. Dat zijn ze ook als we gaan zien naar de globale kost – projecties op 10 en 60 jaar – rekening houdend met de exploitatiekosten en voordelen.

Een ander luik van de studie ging over de financiële evaluatie van de ontkoppeling over 500 ha voor de metro van Lyon met 2 mogelijke oplossingen: de bouw van 30 stormbekkens of de ontkoppeling van de netwerken over een oppervlakte van 500 ha dankzij de technieken voor duurzaam regenwaterbeheer.

 • De klassieke oplossing met stormbekkens kost 6 keer meer bij de investering dan de duurzame technieken.
 • Deze trend wordt bevestigd als we zien naar de globale kost met projecties op 20, 30, 50, … 80 jaar.

RESULTATEN VAN DE STUDIE:

 • Projecten met een beheer aan de bron zijn minder duur bij de investering EN wat de globale kost betreft.
 • De technieken voor duurzaam regenwaterbeheer houden veel meer voordelen in.
 • De oppervlaktetechnieken (geulen, waterdoorlatende bodembedekking) bieden de meeste voordelen.

Deze resultaten pleiten dus voor een openbaar beleid ten voordele van het regenwaterbeheer op het perceel zelf.

3. Vergelijkbare scenario’s en roi per m3 opslag met verschillende technieken

CASESTUDIE | INFRA SERVICES

Deze concrete casestudie stelt verschillende scenario’s voor het regenwaterbeheer van een bedrijfspark van 12 ha in de stad Rouen voor. Om een honderdjarige neerslag van 3 u te beheren, beval de eerste haalbaarheidsstudie het overdimensioneren van de leidingen onder de weg aan (Ø 2500 mm).

De vergelijkende studie van het studiebureau INFRA Services, die verschillende scenario’s omvat waaronder infiltratietechnieken op het perceel zelf, is onherroepelijk:

Technieken Kost / opgeslagen m3
Historische oplossing met netwerk Ø800 € 95 zBTW / opgeslagen m3
Overgedimensioneerde leidingen Ø2500 € 450 zBTW / opgeslagen m3
Netwerk Ø800 + Bekken in openlucht € 300 zBTW / opgeslagen m3
SAUL € 265 zBTW / opgeslagen m3
Kanaalgeul en geïntegreerd beheer – Basis van € 10 zBTW tot € 45 zBTW / opgeslagen m3
Kanaalgeul en geïntegreerd beheer – Kwalitatief van € 50 zBTW tot € 180 zBTW / opgeslagen m3

Bovenop het financiële aspect dat veel lagere investeringskosten aantoont, moet er rekening worden gehouden met de meerwaarde voor het landschap en het milieu van de uitvoering van de geulen in het kader van dit project.

4. Becijferde balans van meer dan 25 jaar duurzaam regenwaterbeleid

ERVARINGSFEEDBACK | DOUAISIS AGGLO

Na verschillende catastrofale overstromingen heeft DOUAISIS AGGLO vanaf 1992 een daadkrachtig regenwaterbeheer doorgevoerd op zijn grondgebied. Hierbij werden bij de aanlegprojecten technieken voor duurzaam regenwaterbeheer toegepast met de bedoeling om het regenwater te laten infilteren daar waar het valt.

Dankzij een begeleiding door de diensten en een sterk politiek draagvlak is de balans van de gemeenschap na meer dan 25 jaar meer dan positief, zowel op vlak van TECHNIEK, MILIEU als ECONOMISCH.

Wat de kosten betreft, schat de gemeenschap dat de kost voor de openbare dienst voor het beheer van het regenwater van de stad is verminderd met € 1 miljoen zBTW/jaar*.

Of een vermindering van ongeveer 35% van haar werkingskosten
(€ 1,5 M /jaar in plaats van € 2,5 M /jaar voor 120.000 inwoners).

*resultaten gepubliceerd in het kader van een studie in 2016

 

 

Kosten van een duurzaam regenwaterbeheer ervaringsfeedback

Source : DOUAISIS AGGLO

Meer over de DOUAISIS ervaringsfeedback

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

  E-mailadressen zijn niet identiek

  *Verplichte velden

  We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.