watertoets-vlaamse-milieumaatschappij

De Watertoets, controleer wateroverlast als een echte pro

Gepubliceerd op : 6 december 2019 Picto categorieStedenbouw Stedenbouw

De Watertoets is een analyse van de bodem en van de infiltratie van het regenwater en is verplicht bij ieder nieuwe bouwgrond of verkaveling.

Bij O2D krijgen we regelmatig vragen van klanten die met wateroverlast te maken krijgen. Het gaat dan om particuliere klanten maar ook om lokale overheden en bouwheren uit heel België. Jawel, ook in Vlaanderen durft het al eens hard regenen! Hieronder vertellen we meer over de befaamde Watertoets, een instrument van de Vlaamse overheid om het risico op overstroming te meten.

De Watertoets : regenwater beheren volgens de regels

Wie gaat bouwen en duurzaam bouwen moet daar de nodige vergunningen voor aanvragen. Steden en gemeenten die vergunningen verlenen voeren vooraf een meting uit van de infiltratie van het regenwater en de mogelijke effecten van wateroverlast. Die analyse wordt de Watertoets genoemd.

De Watertoets is een middel van de Vlaamse overheid om na te gaan of toekomstige bouwwerken schade kunnen aanrichten aan het watersysteem. Vooral in gebieden met een overstromingsrisico of veel wateroverlast is de Watertoets een onontbeerlijke proef. Indien de vergunningverlener vaststelt dat de toekomstige bouwwerken nefast kunnen zijn voor het beheer van regenwater, dan kan er een wijziging van de plannen, een herstelling of een alternatief gevraagd worden. In uitzonderlijke gevallen wordt het bouwproject geweigerd.

Meer informatie over de procedure van de Watertoets staat op de website van de Vlaamse overheid.

De Watertoets : voor professionals die duurzaam bouwen

Iedere professional in de bouw komt vroeg of laat in aanraking met fenomenen zoals hemelwaterverordening, infiltratie van regenwater, een regenwaterput, enz. Denk maar aan architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars of opdrachtgevers in de overheidssector.

De Watertoets is verplicht bij nieuwe bouwgronden en verkavelingen maar is bovendien ook een handig middel voor professionals die willen weten hoe goed de bodem bestand is tegen regenwater en wateroverlast. Bouwheren kunnen hier dan vervolgens rekening mee houden bij de installatie van toepassingen zoals waterdoorlatende roosters met klinkers, grastegels of grasbetontegels.

Meer info

> Watertoets | Vlaamse Milieumaatschappij
> Watertoets | Integraal Waterbeleid/
> Waterwegwijzer bouwen en verbouwen | VMM Publicatie
> Waterinfo.be

De Watertoets : juiste bouwelementen zoals grastegels kiezen

De Watertoets brengt weliswaar wat administratieve opvolging met zich mee maar die rompslomp weegt niet op tegen de voordelen. Wie aan duurzaam bouwen doet, is zo niet alleen in orde met de wetgeving maar krijgt ook gedetailleerde informatie over de infiltratie van regenwater en de eventuele gevolgen van wateroverlast.

Die informatie en gegevens kunnen vervolgens geïntegreerd worden in de bouwkundige toepassingen om met regenwater om te springen. Denk maar aan de duurzame aanleg van parkings of van een waterdoorlatende parkeerplaats en de installatie van waterdoorlatende voetgangerspaden.

Dalle gazon et pavés pour aménagement de parking paysager

De Watertoets : eerste stap richting waterdoorlatende parking

Wie een succesvolle analyse heeft laten uitvoeren van de infiltratie van regenwater via de Watertoets is voorbereid op heel wat toepassingen zoals de duurzame aanleg van parkings.

O2D biedt een breed gamma van toepassingen aan voor wie duurzaam bouwen wil combineren met een perfect beheer van regenwater en een controle van wateroverlast. Denk maar aan een waterdoorlatende parkeerplaats of de installatie van waterdoorlatende klinkers op toegangspaden en circulatiepaden Dat zijn toepassingen die ook ideaal zijn voor bijvoorbeeld begraafplaatsen, openbare pleinen, binnenplaatsen of opritten, kortom oppervlaktes die potentieel veel regenwater moeten verwerken.

Een voorbeeld is een gemengde waterdoorlatende parkeerplaats, dat is een parking die uit twee delen bestaat: de parkeerplaatsen en de circulatiepaden. O2D combineert hier grastegels met waterdoorlatende klinkers, een ontwerp dat past binnen een milieuvriendelijke aanpak.

Benieuwd naar nog meer toepassingen zoals grasbetontegels? Ontdek op onze website hoe O2D omgaat met regenwater en wateroverlast.

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.