vastgoedproject

De mogelijkheden van positieve biodiversiteit in een bouwproject

Gepubliceerd op : 19 juli 2021 Picto categorieBiodiversiteit Biodiversiteit

Door fauna en flora te integreren in uw vastgoedproject, creëert u positieve biodiversiteit in een aangename leefomgeving.

Bijvoorbeeld, een groene parking biedt verschillende ecologische en maatschappelijke voordelen omdat het zorgt voor het herstel van de natuurlijke bodemfuncties. O2D ENVIRONNEMENT biedt oplossingen die de herbegroeiing van de ruimte en de doorlaatbaarheid van bodems mogelijk maken.

 

Onze oplossingen

Bouwen en positieve biodiversiteit: geef fauna en flora een plaats

Vastgoedprojecten zijn al te vaak vernietigend voor de natuurlijke omgeving. Waar gebouwd wordt, moet de aanwezige flora en fauna wijken. Bomen worden omgehakt, plassen en waterwegen worden gedempt. Samen met de flora verdwijnen ook de ontelbare dieren die er hun habitat hebben.

De vernietiging van het ecosysteem gebeurt ook waar we het niet rechtstreeks zien: in de bodem. Door de aanleg van woningen, wegen en parkeerplaatsen wordt de bodem hermetisch afgesloten. Regenwaterinfiltratie, zo belangrijk voor een gezonde bodem, wordt onmogelijk gemaakt. De aarde droogt uit en de aanwezige microfauna (wormen, insecten …) gaat dood

Meer groene toetsen in bouwprojecten

Kan het ook anders? Absoluut! De wil groeit om nieuwbouw te combineren met positieve biodiversiteit. Bouwpromotoren raken er meer en meer van overtuigd dat groene toetsen in hun project een aanzienlijke meerwaarde betekenen. Er bestaan doeltreffende technische oplossingen voor die bovendien betaalbaar zijn en op termijn zelfs renderen. Kortom: een duurzaam vastgoedproject is vandaag niet meer te realiseren zonder de integratie van positieve biodiversiteit.

De biodiversiteit vrijwaren moet in de eerste plaats gebeuren door binnen een bouwproject de schade aan de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De tweede stap is het actief bevorderen van nieuw plantaardig en dierlijk leven binnen de gecreëerde woonomgeving. Door technieken voor waterdoorlatende bodembedekking toe te passen, maakt u al een groot verschil. Regenwaterinfiltratie is onontbeerlijk voor een gezonde bodem en dus ook voor de plantengroei op die bodem.

Zes manieren om positieve biodiversiteit te integreren in een vastgoedproject

1
Hou rekening met wat er al aanwezig is

Vaak bestaat de neiging om bij een bouwproject helemaal van nul te willen beginnen. Het grote nadeel van die werkwijze is dat er veel tijd verloren gaat. Een beter plan is om te vertrekken vanuit de biodiversiteit die al op de site aanwezig is. Tracht de bestaande flora en fauna zoveel mogelijk te bewaren. Integreer als het ware de gebouwen in de omgeving in plaats van omgekeerd.

2
Geef de voorkeur aan inheemse soorten

Hoe bij het aanplanten van groen rekening met de kenmerken van de ecoregio waarin de site zich bevindt. Kies bij voorkeur voor inheemse soorten en lokale ecotypes en ga in ieder geval grondig na of de gekozen soorten niet invasief zijn. We kunnen meteen de lijn doortrekken naar constructiehout: werk zo veel mogelijk met plaatselijke houtsoorten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

3
Hergebruik het afvoerwater

De planten die bijvoorbeeld op een parkeerterrein aangeplant zijn, zijn geselecteerd om de harde omstandigheden te verdragen zonder veel bijkomend onderhoud. Toch zullen ze bij grote droogte water moeten krijgen. Een oplossing is om het afvoerwater op te vangen in een bassin en te gebruiken als het nodig is.

4
Leg waterdoorlaatbare parkeerplaatsen aan

Er bestaan tegenwoordig veel soorten drainerende bodembedekkingen. Een 100 % waterdoorlatend parkeerterrein laat het regenwater rechtstreeks in de bodem infiltreren en beschermt zo de biodiversiteit. Ook de toegangswegen kunnen aangelegd worden met een waterdoorlatende bestrating, bijvoorbeeld met roosters met klinkers.

5
Creëer leefruimte voor dieren

Zorg voor oversteekmogelijkheden voor dieren, bijvoorbeeld paddentunnels onder verkeersdrempels. Maak doorgangen onderin tuinmuurtjes zodat egels en spitsmuizen zich vrij kunnen verplaatsen. Span een touwbrug voor eekhoorns over de weg. Laat allerlei dieren leven in opvangbekkens. Verwerk schuilplaatsen voor lokale diersoorten in de gebouwen, bijvoorbeeld ingangen voor vleermuizen in rotsblokken, gaten in een muur voor solitaire bijen of toegang tot zolders voor roofvogels.

6
Onderhoud het groen in de juiste periode

Snoei geen bomen en struiken tijdens de broedtijd. Maai laat in het seizoen om de vlinderpopulatie en de weidevogels te beschermen. Qua type maaimachine veroorzaakt de messenbalk tien keer minder sterfte onder rupsen en sprinkhanen dan de klepelmaaier (die jammer genoeg het meest wordt ingezet bij bermbeheer). Plant dichte hagen aan waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. Ze absorberen meteen ook veel geluidshinder en lichtvervuiling.

Ontwerpers van vastgoed- of stedenbouwkundige projecten, bekijk onze oplossingen voor de natuurlijke infiltratie van regenwater.

Waterdoorlatende in groene parkeerplaatsen : ontdek een selectie projecten uitgevoerd met de O2D-systemen.

X
Documentatie
Vul het onderstaande formulier in om toegang te krijgen tot uw privédownloads en om te genieten van al onze technische documentatie.
Een e-mail zal naar u met een verbinding van permanente toegang worden verzonden (als u hem niet het onmiddellijk ontvangt, denk aan het verifiëren van uw ongewenste post).

    E-mailadressen zijn niet identiek

    *Verplichte velden

    We respecteren de principes van de bescherming van persoonlijke gegevens. Om uw rechten met betrekking tot de via dit formulier verzamelde informatie te kennen en uit te oefenen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.